Hà Nội chi mạnh 2 triệu USD để được giới thiệu 30 giây trên CNN

Nước Mỹ – Phoebe, nữ phượt thủ Australia là khách mời trong video 30 giây quảng bá Hà Nội lên CNN theo hợp đồng 2 triệu USD đã ký hồi năm ngoái.

 
Theo vnexpress

Hà Nội chi mạnh 2 triệu USD để được giới thiệu 30 giây trên CNN
5 (1) vote