Thẻ: Ca sĩ Kỳ Phương Uyên bị hải quan nước Anh đưa vào phòng riêng tra hỏi