10 chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ năm 2017

Nước Mỹ – Tính đến hết năm 2016, tổng nợ công của Mỹ khoảng 19.900 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Nhật, Ireland… là những chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ.

 

Theo BI

10 chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ năm 2017
5 (1) vote